Du er her: Strøm » Åpning av Fossbråten kraftverk

Åpning av Fossbråten kraftverk

Fossbråten kraftverk AS ble offisielt åpnet tirsdag 14. oktober kl. 10.00. Kraftverket er på det nærmeste ferdigstilt og produksjonen igangsettes i uke 41/42 etter en testperiode. Kraftverket vil få en årlig produksjon på 7 GWh, som med dagens strømforbruk tilsvarer strøm til ca 350 boliger.

Fossbråten kraftverk AS ble offisielt åpnet tirsdag 14. oktober kl. 10.00

Kraftverket er på det nærmeste ferdigstilt og produksjonen igangsettes i uke 41/42 etter en testperiode.

Kraftverket vil få en årlig produksjon på 7 GWh, som med dagens strømforbruk tilsvarer strøm til ca 350 boliger.

  Nøkkeltall
- Byggekostnad: MNOK 36
- Årlig produksjon: 7,0 GWh
- Fallhøyde: 240 m
- Lengde på rørgaten: 1100 m
- Rørdiameter på rørgate: 0,80 m

Fossbråten Kraftverk AS eies av
Bergsøddin AS                           3,66 %
EIFO AS                                   14,59 %
Svein Ole Lappen                       6,63 %
Lefoss AS                                 12,20 %
Harald Månum                            4,58 %
Arne Månum                               3,37 %
Valdres Energiverk AS                 54,97 %


Styret for Fossbråten Kraftverk AS
Steinar Fossbråten - Styreleder
Kim Tronrud - nestleder

Arne Månum - Styremedlem
Svein Ole Lappen - Styremedlem


Valdres Energiverk AS
skal drifte kraftverket og forvalte produksjonen. Forvaltningen vil skje i samarbeid med Markedskraft AS.

ValdresEnergiverk AS  vil forestå den daglige forretningsførsel og drift av Fossbråten Kraftverk AS.