Du er her: Strøm » Økning av elsertifikatavgift i 2013

Økning av elsertifikatavgift i 2013

Sakset fra Monel Nyhetsbrev nr. 14, 2013 Norske strømkunder betalte i snitt 140 kroner ekstra på strømregningen som følge av elsertifikatordningen i 2012, ifølge tall fra NVE. I sum utgjør dette 560 millioner kroner som norske strømkunder bidro med i subsidier for å fi nansiere utbygging av ny produksjon. Fra 01.01.2012 ble det innført elsertifikatplikt på kraftleveranser i Norge. Dette skal trappes opp gradevis fram mot 2020. Fra 2013 øker denne plikten, og for våre kunder beregner vi et påslag på 1,5 øre eks. mva.

Sakset fra Monel Nyhetsbrev nr. 14, 2013
Norske strømkunder betalte i snitt 140 kroner ekstra på strømregningen som følge av elsertifikatordningen i 2012, ifølge tall fra NVE. I sum utgjør dette 560 millioner kroner som norske strømkunder bidro med i subsidier for å fi nansiere utbygging av ny produksjon.

Fra 01.01.2012 ble det innført elsertifikatplikt på kraftleveranser i Norge. Dette skal trappes opp gradevis fram mot 2020. Fra 2013 øker denne plikten, og for våre kunder beregner vi et påslag på 1,5 øre eks. mva.

For mer informasjon om elsertifkat klikk her.

Elle direkte til NVE