Du er her: Strøm » App om strømulykker

App om strømulykker

En ny app for smarttelefoner viser hva man skal gjøre ved strømulykker. Appen er utviklet av NELFO i samarbeid med blant andre Statens arbeidsmiljøinstitutt og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

En ny app for smarttelefoner viser hva man skal gjøre ved strømulykker. Appen er utviklet av NELFO i samarbeid med blant andre Statens arbeidsmiljøinstitutt og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Ifølge Statens Arbeidsmiljøinstitutt rammes om lag 3 000 personer i Norge av strømskader hvert år, og de fleste av disse ulykkene skjer i arbeidssammenheng.

 Appen inneholder fire ulike «seksjoner»:

- Tips for å hjelpe personer som har vært utsatt for en strømulykke

- Anbefalinger for helsepersonell

- Arbeidsgivers plikter i henhold til regelverk og oppfølging

- Ekstrainformasjon med nyttige lenker

Appen, som i første omgang er tilgjengelig for androidenheter, ligger på «google play».

Du finner den her