Du er her: Strøm » Nettleien 2015

Informasjon fra NVE

Nettleien vil i år øke med 380 kroner for en gjennomsnittlig husholdning med et forbruk på 20 000 kWh/år. Av dette går 60 kroner til økt inntekt for nettselskapet, og 320 kroner til økt forbruksavgift på strøm.

Nettleien vil i år øke med 380 kroner for en gjennomsnittlig husholdning med et forbruk på 20 000 kWh/år. Av dette går 60 kroner til økt inntekt for nettselskapet, og 320 kroner til økt forbruksavgift på strøm.

- Omregnet nettleie for en gjennomsnittlig husholdning øker fra 46,4 øre/kWh i fjor til 48,3 øre/kWh i år, inkludert alle avgifter, viser tallene vi har hentet inn fra nettselskapene, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

Prosentvis øker gjennomsnittlig nettleie med 1,15 prosent uten avgifter, og med 4,09 prosent inkludert avgifter, fra 2014 til 2015. Fra 1. januar 2015 økte forbruksavgiften på elektrisk kraft fra 15,49 øre/kWh i 2014 til 17,03 øre/kW (inkludert merverdiavgift).

- Nettleien for husholdningskunder varierer fra 24,87 øre/kWh til om lag 80 øre/kWh, inkludert avgifter. For en husholdning med et strømforbruk på 20 000 kWh utgjør variasjonene mellom rimeligste og dyreste nettselskap en årlig forskjell i nettleie på om lag 11 000 kroner, sier Flataker.

Her finner du oversikt over nettleien i de enkelte nettselskap. 

Saken er hentet fra www.nve.no