Du er her: Strøm » NorgesEnergi med mangelfull prisopplysning

NorgesEnergi med mangelfull prisopplysning

NVE har sendt brev til Forbrukerombudet med oppfordring om å se nærmere på markedsføringen og prisingen av elspot-produkter hos NorgesEnergi AS.

NVE har sendt brev til Forbrukerombudet med oppfordring om å se nærmere på markedsføringen og prisingen av elspot-produkter hos NorgesEnergi AS.

Oppfordringen kommer på bakgrunn av tilsyn med prisopplysninger om elsertifikater på selskapets hjemmeside, der mangelfull informasjon om el-spotproduktet «GUL e-SPOT» ble avdekket.

Informasjonen om priser og vilkår for «GUL e-SPOT» er fordelt over flere internettsider, noe som gjør det vanskelig for forbrukerne å skaffe seg oversikt over hva den endelige prisen på produktet blir. Det er tilsynelatende uklart hva som er påslaget i pris pr. kWh, herunder også kostnader knyttet til elsertifikater. Dette medfører at forbrukerne ikke får oppgitt den fullstendige prisen for «GUL e-SPOT».

Les mer her.