Du er her: Strøm » Strømstans på Leira under kontroll

Strømstans på Leira under kontroll

Melding kl. 17.00 Feilen er rettet. Kl. 16.45 hadde alle fått strømmen tilbake.

Melding kl. 17.00
Feilen er rettet. Kl. 16.45 hadde alle fått strømmen tilbake.

Melding kl. 14.30
Nå har stort sett alle fått tilbake strømmen på Leira. Unntaket er de som er knyttet til transformatoren ved Hovli Auto. Feilen er lokalisert og vil bli utbedret. Antatt reparasjonstid 2-3 timer.

Melding kl. 14.00
Vi har en høyspentfeil på Leira. De fleste har nå fått tilbake strømmen men vi jobber fortsatt med noen mindre feil.