Du er her: Portal » Fornybar Energi

Fornybar Energi

ValdresEnergi er medeier og drifter 2 småkraftverk - Kvitella Electricitetsverk og Fossbråten småkraftverk.
 
Vi jobber med aktuelle fagmiljøer i forhold til utvikling av nye fornybare energikilder. Valdres er et spennende område for nytenkning hvor mulighetene er mange.