Du er her: Portal » Fornybar Energi » Elsertifikater

Elsertifikater

Elsertifikater

Fra 01.01.2012 ble det elsertifikatplikt på kraftleveranser i Norge i likhet med Sverige som har hatt dette siden 2003. Elsertifikatordningen skal bidra til økt produksjon av kraft fra fornybare energikilder. Målsettingen er 26,4 TWh ny fornybar årlig kraftproduksjon til sammen i Norge og Sverige innen 2020.

Hvorfor elsertifikater?
Norge og Sverige har inngått en avtale om å starte et felles marked for elsertifikater fra 2012-2035. Dette gjør landene for å fremme utbyggingen av til sammen 26,4 TWh fornybar energi. Alle nye produsenter av fornybar energi, som vannkraft, vindkraft og bioenergi, kan få selge slike sertifikater. Elsertifikatene omsettes på et marked og blir en ekstra inntektskilde for produsenter av fornybar energi, i tillegg til strømprisen.  Dermed stimuleres utbygging av ny "grønn" kraft.

Hvem er kjøpere?
Det er kraftomsetningselskapene som er pålagt å kjøpe elsertifikater på vegne av forbrukere som betaler forbruksavgift på elektrisitet. Dette gjelder alle husholdninger, unntatt de som i dag har fritak fra elavgift. Vanlige husholdnings- og bedriftskunder skal ikke selv kjøpe elsertifikat. Det blir i stedet inkludert i strømprisen, slik at kraftleverandør kjøper elsertifikatene.

Myndighetene har bestemt hvor mye ny kraft med sertifikater kraftleverandørene må kjøpe. Det første året skal 3% av omsetningen ha elsertifikat, stigende til 18% i 2020. deretter fallende prosentandel igjen til null i 2035. Når kraftleverandørene viderefakturerer elsertifikatkostnadene til sine kunder, skal kostnader som følger av elsertifikatplikten inkluderes i prisen ved fastpris- og variable kontrakter, og i påslaget ved spotpriskontrakter.

Hva koster det deg?
Prisen på elsertifikater vil variere, ettersom de omsettes i et marked. Prisen i 2014 var 2,6 øre/kWh inkl mva som tilsvarer ca 500,- kr/år (ved et årlig forbruk på 20 000 kWh). Det er likevel vanskelig å si hva priskonsekvensene blir på sikt, fordi den økte kraftproduksjonen kan føre til et overskudd av elektrisitet, noe som igjen kan presse strømprisene ned.


Link til NVE

Her finner du en oversikt over vanlige spørsmål og svar om elsertifikater.