Du er her: Portal » Fornybar Energi » Småkraftverk

Småkraftverk

Historiske dager for ValdresEnergi:

29.04.2014 Kvitvella Elektricitetsverk ble satt i drift
28.10.2014 Fossbråten Kraftverk ble satt i drift

Andre pågående pågående prosjekt

1. Storefoss/Vinda ved Storefoss i Øystre Slidre. Tilsagn fra NVE pr september 2016. Se egen fane for Storefoss kraftverk
2. Ryfossen i Vestre Slidre


Prosjektleder for småkraftutbyggingen er Kjell Erik Eggen.