Fastpris 1 år. Indikativ pris

Fastpris

Passer for deg som ønsker lav risiko og som på forhånd ønsker å vite hva du skal betale pr kWh.

Avtaletypen «Fastpris» innebærer at prisen er lik den tilbudte i avtaleperioden. Grunnet endringer i markedet i løpet av et døgn, vil våre fastpriser som ligger ute på nett kun være indikative. Ved å henvende deg til vårt kundesenter vil du kunne få en eksakt pris. Bestiller du direkte på nett vil justert pris følge kontrakten.

I perioden hvor avtalen gjelder kan du som kunde ikke skifte leverandør. På den annen side er vi forpliktet til å levere strøm til den avtalte prisen, uansett hva som skjer med strømprisen i markedet.  Vi vil kontakte deg ca 4 uker før avtalen utløper og tilby deg ny avtale. Hvis ingen ny avtale er inngått ved avtalens utløp, vil du overføres til standard variabel strømpris. Elsertifikatet er bakt inn i prisen.

Pris 46,70 øre/KWh
Månedsavgift 23 kr
Hvor lenge er prisen garantert fast? 12 måned(er)
Bindingstid 12 måned(er)
Betalingstid Etterskudd
Betingelsene forblir uendret i minst ett år Ja
Bestill her