ValdresInnkjøp

Innkjøpspris

Med innkjøpspris betaler du det samme som vi betaler for kraften på børsen. Dette er en lønnsom avtale for alle typer forbrukere. Prisen følger svingningene i markedet.

Mens man med avtaletypen "Spotpris" betaler månedsgjennomsnittet av prisene på strømbørsen Nord Pool, benytter avtaletypen "Innkjøpspris" timesprisene. Siden de fleste av oss ennå ikke har strømmålere som viser timesforbruk, blir det antatt at du har samme forbruksprofil som de andre i ditt lokale fordelingsnett. For hvert timesintervall blir en andel av ditt årsforbruk multiplisert med prisen den samme timen.

Pris 34,00 øre/KWh
Påslag 2,12 øre/KWh
Månedsavgift 10 kr
Betalingstid Etterskudd
Gjelder også timemåler Ja
Kunden varsles direkte om endringer Ja
Betingelsene forblir uendret i minst ett år Ja

Andre betingelser

Avtalegiro, faktura via e-post og gyldig epostadresse

Hvis betingelsene ikke oppfylles

Bruddgebyr kr 49,- pr faktura

Bestill her