SpotPluss

Spotpris

Passer best for deg som ikke ønsker elektronisk faktura. Avtalen avregnes med gjennomsnittlig månedspris fra strømbørsen Nord Pool.

Du avregnes 12 ganger pr. år. Denne type avtale har 14 dagers oppsigelse. Elsertifikatplikten er bakt inn i påslaget.

Spot er vanligvis den billigste avtaletypen, men du blir direkte rammet av kortsiktige svingninger i kalde og tørre vintre.

 

Pris 34,00 øre/KWh
Påslag 7,6 øre/KWh
Månedsavgift 35 kr
Betalingstid Etterskudd
Kunden varsles direkte om endringer Ja
Bestill her