Du er her: Portal » Kundesenter » Avtaler og vilkår » Faktureringsrutiner

Faktureringsrutiner

ValdresEnergi fakturer sine kunder 12 ganger pr. år

Kunder med automatisk avlesning(våre nettkunder) og årsforbruk >2000 kWh pr. år blir fakturert etter faktisk forbruk(etterfakturert) hver måned. Strømabonnement med årsforbruk <2000 kWh pr. år faktureres annenhver mnd.

Eksterne kunder blir også fakturert etter faktisk forbruk (etterfakturert) såfremt vi har avlesning fra netteier eller kunden selv. Eksterne kunder med årsforbruk under 7.000 kWh blir forskuddsfakturert med antatt årsbeløp.

Vi har 2 ukers betalingsfrist.

Nettkunder i ValdresEnergis forsyningsområde som er kraftkunde hos ValdresEnergi - kraft, blir avregnet for nett og kraft på samme faktura.

Vi tilbyr Efaktura. Velger du det får du din faktura direkte til din nettbank. For mer info klikk her.

Du kan også velge avtalegiro, se nærmere beskrivelse her.

På DIN SIDE kan du også velge å få din faktura via epost. Da får du en pdf av din faktura rett til din epost.

Ved prisendring kan du få individuell varsling via SMS og/eller epost. Varsling skjer 14 dager før prisendring.  Prisendring annonseres på våre nettsider. Du kan bestille prisvarsling på DIN SIDE på hhv sms og epost.

Behandlingsgebyr på kr. 50,- for å lage avtaler om betalingsutsettelser. 
Renter: 4,5%.

Diverse priser - Kunder som ikke har betalt ved forfall, ilegges morarenter på 8,5 % p.a. - Varsel ved for sen betaling belastes med et gebyr på kr. 70,-.