Du er her: Portal » Kundesenter » Din side

Din side

LOGG INN HELT ØVERST PÅ SIDEN

DIN SIDE kan du få tilgang til en rekke tjenester som fakturaoversikt, prøveavregning, fakturaforklaring, forbruk, økonomirapport, endre personalia og mye mer.

Spørsmål om pinkode

Kraftkunde: opprett pinkode
Kraftkunde: endre pinkode

DIN SIDE er en webbasert utgave av vårt kundeinformasjonssystem.

For å registrere deg for første gang, trenger du kundenummer og Pin kode. Dette finner du på din faktura, eller ta kontakt med oss. Denne pin-koden kan du senere endre.

Kundenummeret du skal bruke på Din side består av 6-8 sifre, dvs. de første 6-8 sifrene i det kundenummeret du kan se på fakturaen din. Vanligvis består kundenummeret av flere bolker med tall med bindestrek mellom. Bruk sifrene som står til venstre for den første bindestreken i kundenummeret.


Dersom du får problemer med Din Side, f.eks. påloggingsproblemer, kontakt IT ansvarlig i ValdresEnergi randi.lineikro@valdresenergi.no på mail.