Fakturaforklaring

Her finner du forklaring på hva de ulike punktene på fakturaen din betyr...

Hus og hytte
Varmepumpe
Stor næring
Liten næring
Samlefaktura
Leveringsplikt

Kundenummer

Dette er det unike nummeret ditt som tilhører abonnementet hos oss. Dette opplyses ved kontakt med ValdreEnergi og benyttes ved innlogging på Din Side.

Fakturanummer

Unikt nummer tilhørende fakturaen du har mottatt

Opplysninger om anlegget

Opplysninger om anlegget og beskrivelse av type anlegg (feks. bolig, hytte eller gårdsbruk).

Opplysninger om måleren

MÅLERNUMMER - er et serienummer som står på strømmåleren du har i sikringsskapet. Dersom du skifter målernummer vil du få et nytt målernummer.

MÅLEPUNKTID - er det unike nummeret på ditt elektriske anlegg. Du finner målepunktID kun på dine fakturaer.

MålepunktID har en felles nasjonal standard som gjør at informasjonene kan overføres mellom selskap. Dette må oppgis i forbindelse med leverandørbytte. Dersom du har flere elektriske anlegg, f.eks bolig og hytte har hvert anlegg sin unike målepunkt ID. Denne er uavhengig av om anlegget skifter eier eller får ny strømmåler.

Pinkode

Dette er koden du benytter for å logge deg inn på din kundeside.

Å betale

Totalbeløpet på fakturaen inkl. mva. Beløpet inkluderer nettleie og evt. andre produkt. Se fakturaens bakside for fakturaspesifikasjon.

Opplysninger om netteier og kraftleverandør

Her ser du hvem du betaler nettleie til og hvem du har som kraftleverandør.

Vær oppmerksom på følgende; dersom netteier også står oppført som kraftleverandør er du registrert med leveringsplikt. Det betyr at du ikke har valgt kraftleverandør og betaler mer for strømmen enn nødvendig. Du kan lese mer om leveringsplikt på nettsiden til nettleverandøren din.

eFaktura og AvtaleGiro

Kidnummer for opprettelse av AvtaleGiro og eFakturareferanse for å opprette eFaktura og AvtaleGiro i nettbank.

KID-nummer

KID-nummer skal alltid benyttes ved innbetaing av en faktura for å knytte innbetalingen mot korrekt faktura.

Forventet årsforbruk

Viser forventet årsforbruk og gir grunnlag for akonto.

Kraft

Informasjon om kraftavtalen du har og hva du betaler pr. kWh og evt. fastbeløp.

Forbruk

Forbruk for den siste avregningsperioden. Det står oppført om målerstanden er fjernavlest, stipulert (antatt,forventet) eller avlest av deg som kunde.

Nett

Opplysninger om hva du betaler i nettleie. Nettleia er delt i to; et fastledd og et energiledd. Fastleddet er likt for alle, energileddet er en pris du betaler pr. kWh ut ifra forbruket du har.

Elsertifikater

Fra 1. januar 2012 trer Lov om elsertifikater i kraft.

Elsertifikatordningen skal bidra til økt produksjon av kraft fra fornybare energikilder. Målsettingen er 26,4 TWh ny fornybar årlig kraftproduksjon til sammen i Norge og Sverige innen 2020.

Hva betyr dette for deg som kunde?
ValdresEnergi Kraft, som kraftomsetter, er satt til å keve inn elsertifikater på vegne av staten. Prisen på elsertifikater vil variere ettersom de omsettes i et marked.

Elsertifikatsystemet har fungert i Sverige siden 2003. Basert på prisanslag derfra forventes det at en normalhusholdning må betale ca 0,8 - 1 øre pr. kWh. eks. mva i 2012. Det er likevel vanskelig å si hva priskonsekvensene blir på sikt, fordi den økte kraftproduksjonen kan føre til et overskudd av elektrisitet, noe som igjen kan presse strømprisene ned.

Alle nye produsenter av fornybar energi, som vannkraft, vindkraft og bioenergi, kan få selge slike sertifikater. Elsertifikatene omsettes på et marked og blir en ekstra inntekstskilde for produsenter av fornybar energi i tillegg til strømprisen. Dermed stimuleres utbygging av ny "grønn" kraft.

For mer informasjon se www.nve.no

Forbruksavgift

Nettleie inkl. forbruksavgift og Enova-avgift til staten.

Fakturanummer

Unikt nummer tilhørende fakturaen du har mottatt

Kundenummer

Dette er det unike nummeret ditt som tilhører abonnementet hos oss. Opplyses ved kontakt med ValdresEnergi og benyttes ved innlogging på Din Side.

Opplysninger om anlegget

Opplysninger om anlegget og beskrivelse av type anlegg (feks. bolig, hytte eller gårdsbruk).

Å betale

Totalbeløpet på fakturaen inkl. mva. Se fakturaens bakside for fakturaspesifikasjon.

Pinkode

Dette er koden du benytter for å logge deg inn på din kundeside.

eFaktura og AvtaleGiro

Kidnummer for opprettelse av AvtaleGiro og eFakturareferanse for å opprette eFaktura og AvtaleGiro i nettbank.

KID-nummer

KID-nummer skal alltid benyttes ved innbetaing av en faktura for å knytte innbetalingen mot korrekt faktura.

Fakturaforklaring

Diverse er forklart på side 2

Periode

Viser hvilken periode avdraget gjelder for.

Fakturaforklaring

Forteller hva fakturaen gjelder

Fakturanummer

Unikt nummer tilhørende fakturaen du har mottatt

Kundenummer

Dette er det unike nummeret ditt som tilhører abonnementet hos oss. Dette opplyses ved kontakt med ValdreEnergi og benyttes ved innlogging på Din Side.

Opplysninger om anlegget

Opplysninger om anlegget og beskrivelse av type anlegg (feks. bolig, hytte eller gårdsbruk).

Å betale

Totalbeløpet på fakturaen inkl. mva. Se fakturaens bakside for fakturaspesifikasjon.

Opplysninger om netteier og kraftleverandør

Her ser du hvem du betaler nettleie til og hvem du har som kraftleverandør.

Vær oppmerksom på følgende; dersom netteier også står oppført som kraftleverandør er du registrert med leveringsplikt. Det betyr at du ikke har valgt kraftleverandør og betaler mer for strømmen enn nødvendig. Du kan lese mer om leveringsplikt på nettsiden til nettleverandøren din.

Opplysninger om måleren

MÅLERNUMMER - er et serienummer som står på strømmåleren du har i sikringsskapet. Dersom du skifter målernummer vil du få et nytt målernummer.

MÅLEPUNKTID - er det unike nummeret på ditt elektriske anlegg. Du finner målepunktID kun på dine fakturaer.

MålepunktID har en felles nasjonal standard som gjør at informasjonene kan overføres mellom selskap. Dette må oppgis i forbindelse med leverandørbytte. Dersom du har flere elektriske anlegg, f.eks bolig og hytte har hvert anlegg sin unike målepunkt ID. Denne er uavhengig av om anlegget skifter eier eller får ny strømmåler.

eFaktura og AvtaleGiro

Kidnummer for opprettelse av AvtaleGiro. For elektronisk faktura, ta kontakt med ValdresEnergi.

Pinkode

Dette er koden du benytter for å logge deg inn på din kundeside.

KID-nummer

KID-nummer skal alltid benyttes ved innbetaing av en faktura for å knytte innbetalingen mot korrekt faktura.

Forventet årsforbruk

Viser forventet årsforbruk og gir grunnlag for forskudd.

Forskudd

Alle med stor næring må betale forskudd for kommende avregningsperiode. Alt bortsett fra effektleddet vil gå til fratrekk på neste faktura, spesifisert som Tidligere forskudd. Forskuttert effektledd vil gå til fratrekk på årsavreging ved nyttår.

Kraft

Informasjon om kraftavtalen du har og hva du betaler pr. kWh og evt. fastbeløp.

Forbruk

Forbruk for den siste avregningsperioden.

Elsertifikater

Fra 1. januar 2012 trer Lov om elsertifikater i kraft.

Elsertifikatordningen skal bidra til økt produksjon av kraft fra fornybare energikilder. Målsettingen er 26,4 TWh ny fornybar årlig kraftproduksjon til sammen i Norge og Sverige innen 2020.

Hva betyr dette for deg som kunde?
ValdresEnergi Kraft, som kraftomsetter, er satt til å keve inn elsertifikater på vegne av staten. Prisen på elsertifikater vil variere ettersom de omsettes i et marked.

Elsertifikatsystemet har fungert i Sverige siden 2003. Basert på prisanslag derfra forventes det at en normalhusholdning må betale ca 0,8 - 1 øre pr. kWh. eks. mva i 2012. Det er likevel vanskelig å si hva priskonsekvensene blir på sikt, fordi den økte kraftproduksjonen kan føre til et overskudd av elektrisitet, noe som igjen kan presse strømprisene ned.

Alle nye produsenter av fornybar energi, som vannkraft, vindkraft og bioenergi, kan få selge slike sertifikater. Elsertifikatene omsettes på et marked og blir en ekstra inntekstskilde for produsenter av fornybar energi i tillegg til strømprisen. Dermed stimuleres utbygging av ny "grønn" kraft.

For mer informasjon se www.nve.no

Nett

Opplysninger om hva du betaler i nettleie.

Effektledd; avregnes etter gjennomsnittet av de fire høyeste kvartalseffektene. Og blir kun avregnet på årsavregningen ved nyttår.

Energiledd; er prisen du betaler pr. kWh ut ifra det forbruket du har.

Fastbeløp; fastsatt pris for et år om gangen, uavhenging av forbruk. Enova-avgift inkludert.

Forbruksavgift; statlig avgift du betaler pr. kWh. Kunder med spesielle avgiftskoder har redusert sats.

Tidligere forskudd

Viser innbetalt forskudd på forrige faktura bortsett fra effektleddet. Det forskutterte effektleddet går til fratrekk på årsavregningen ved nyttår.

Fakturanummer

Unikt nummer tilhørende fakturaen du har mottatt

Kundenummer

Dette er det unike nummeret ditt som tilhører abonnementet hos oss. Dette opplyses ved kontakt med ValdreEnergi og benyttes ved innlogging på Din Side.

Å betale

Totalbeløpet på fakturaen inkl. mva. Se fakturaens bakside for fakturaspesifikasjon.

Opplysninger om netteier og kraftleverandør

Her ser du hvem du betaler nettleie til og hvem du har som kraftleverandør.

Vær oppmerksom på følgende; dersom netteier også står oppført som kraftleverandør er du registrert med leveringsplikt. Det betyr at du ikke har valgt kraftleverandør og betaler mer for strømmen enn nødvendig. Du kan lese mer om leveringsplikt på nettsiden til nettleverandøren din.

Forventet årsforbruk

Viser forventet årsforbruk og gir grunnlag for forskudd.

Opplysninger om måleren

MÅLERNUMMER - er et serienummer som står på strømmåleren du har i sikringsskapet. Dersom du skifter målernummer vil du få et nytt målernummer.

MÅLEPUNKTID - er det unike nummeret på ditt elektriske anlegg. Du finner målepunktID kun på dine fakturaer.

MålepunktID har en felles nasjonal standard som gjør at informasjonene kan overføres mellom selskap. Dette må oppgis i forbindelse med leverandørbytte. Dersom du har flere elektriske anlegg, f.eks bolig og hytte har hvert anlegg sin unike målepunkt ID. Denne er uavhengig av om anlegget skifter eier eller får ny strømmåler.

Opplysninger om anlegget

Opplysninger om anlegget og beskrivelse av type anlegg (feks. bolig, hytte eller gårdsbruk).

KID-nummer

KID-nummer skal alltid benyttes ved innbetaing av en faktura for å knytte innbetalingen mot korrekt faktura.

Pinkode

Dette er koden du benytter for å logge deg inn på din kundeside.

eFaktura og AvtaleGiro

Kidnummer for opprettelse av AvtaleGiro. For elektronisk faktura, ta kontakt med ValdresEnergi.

Kraft

Informasjon om kraftavtalen du har og hva du betaler pr. kWh og evt. fastbeløp.

Nett

Opplysninger om hva du betaler i nettleie. Nettleia er delt i to; et fastledd og et energiledd. Fastleddet er likt for alle, energileddet er en pris du betaler pr. kWh ut ifra forbruket du har.

Forbruksavgift; Statlig avgift du betaler pr. kWh etter forbruk. Kunder med spesielle næringskoder har redusert sats.

Forbruk

Forbruk for den siste avregningsperioden. Det står oppført om målerstanden er fjernavlest, stipulert (antatt,forventet) eller avlest av deg som kunde.

Elsertifikater

Fra 1. januar 2012 trer Lov om elsertifikater i kraft.

Elsertifikatordningen skal bidra til økt produksjon av kraft fra fornybare energikilder. Målsettingen er 26,4 TWh ny fornybar årlig kraftproduksjon til sammen i Norge og Sverige innen 2020.

Hva betyr dette for deg som kunde?
ValdresEnergi Kraft, som kraftomsetter, er satt til å keve inn elsertifikater på vegne av staten. Prisen på elsertifikater vil variere ettersom de omsettes i et marked.

Elsertifikatsystemet har fungert i Sverige siden 2003. Basert på prisanslag derfra forventes det at en normalhusholdning må betale ca 0,8 - 1 øre pr. kWh. eks. mva i 2012. Det er likevel vanskelig å si hva priskonsekvensene blir på sikt, fordi den økte kraftproduksjonen kan føre til et overskudd av elektrisitet, noe som igjen kan presse strømprisene ned.

Alle nye produsenter av fornybar energi, som vannkraft, vindkraft og bioenergi, kan få selge slike sertifikater. Elsertifikatene omsettes på et marked og blir en ekstra inntekstskilde for produsenter av fornybar energi i tillegg til strømprisen. Dermed stimuleres utbygging av ny "grønn" kraft.

For mer informasjon se www.nve.no

Fakturanummer

Unikt nummer tilhørende fakturaen du har mottatt

Kundenummer

Dette er det unike nummeret ditt som tilhører abonnementet hos oss. Dette opplyses ved kontakt med ValdreEnergi og benyttes ved innlogging på Din Side.

Å betale

Totalbeløpet på fakturaen inkl. mva. Beløpet inkluderer nettleie og evt. andre produkt for flere abonnement. Se fakturaens underbilag for fakturaspesifikasjon pr anlegg.

KID-nummer

KID-nummer skal alltid benyttes ved innbetaing av en faktura for å knytte innbetalingen mot korrekt faktura.

eFaktura og AvtaleGiro

Kidnummer for opprettelse av AvtaleGiro og eFakturareferanse for å opprette eFaktura og AvtaleGiro i nettbank.

Pinkode

Dette er koden du benytter for å logge deg inn på din kundeside for å se informasjon om alle dine anlegg.

Underbilag

Viser antall underbilag som er inkludert i denne fakturaen. Fakturaspesifikasjon for hvert underbilag følger på de neste sidene.

Elsertifikater

Fra 1. januar 2012 trer Lov om elsertifikater i kraft.

Elsertifikatordningen skal bidra til økt produksjon av kraft fra fornybare energikilder. Målsettingen er 26,4 TWh ny fornybar årlig kraftproduksjon til sammen i Norge og Sverige innen 2020.

Hva betyr dette for deg som kunde?
ValdresEnergi Kraft, som kraftomsetter, er satt til å keve inn elsertifikater på vegne av staten. Prisen på elsertifikater vil variere ettersom de omsettes i et marked.

Elsertifikatsystemet har fungert i Sverige siden 2003. Basert på prisanslag derfra forventes det at en normalhusholdning må betale ca 0,8 - 1 øre pr. kWh. eks. mva i 2012. Det er likevel vanskelig å si hva priskonsekvensene blir på sikt, fordi den økte kraftproduksjonen kan føre til et overskudd av elektrisitet, noe som igjen kan presse strømprisene ned.

Alle nye produsenter av fornybar energi, som vannkraft, vindkraft og bioenergi, kan få selge slike sertifikater. Elsertifikatene omsettes på et marked og blir en ekstra inntekstskilde for produsenter av fornybar energi i tillegg til strømprisen. Dermed stimuleres utbygging av ny "grønn" kraft.

For mer informasjon se www.nve.no

Å betale

Viser beløp pr underbilag. Se de neste sidene for fakturaspesifikasjon for hvert anlegg.