Du er her: Portal » Kundesenter » Miljørådgivning

Miljørådgivning

Den største andelen av kraftforbruket i norske boliger går til oppvarming av boligen og varmtvann. Her har du derfor størst mulighet til å senke forbruket ditt. Redusert forbruk er det beste virkemiddelet for å dempe prisstigningen. Bli med på sparedugnad.

10 lønnsomme enøk-tiltak

  1. Luft kort og effektivt i stedet for å la vinduet stå på gløtt. Da unngår du nedkjøling av gulv, tak og vegger.
  2. Monter sparedusj. Dette halverer som oftest varmtvannsforbruket til dusjing.
  3. Reduser temperaturen i varmtvannsberederen til ca. 65 °C.
  4. Bruk lavenergipærer i stedet for vanlige glødelamper ute, i kalde rom og på vanskelig tilgjengelige steder.
  5. Vurder etterisolering av dårlig isolerte eller uisolerte hus. Dette kan gi store besparelser.
  6. Monter termostat for styring av romoppvarmingen og tidsur for nattsenking av temperaturen.
  7. Slå av lys og varme i rom som ikke er i bruk.
  8. Hold innetemperaturen på 19-22 °C. For hver grad du senker innetemperaturen, sparer du ca. 5% av kostnadene til oppvarming samtidig som du får et bedre innemiljø.
  9. Monter gode tettelister rundt trekkfulle vinduer og dører.
  10. Bruk alltid tidsur når du bruker motorvarmer. En motorvarmer trenger ikke stå på mer enn maks. 2 timer.

Direkte link til spareforslag lagt ut på ENOVAS hjemmesider. Link til ENOVA

For orientering om det nye systemet for energimerking klikk Energimerking