Du er her: Strøm » Varmepumpe » Brukerveiledning

Brukerveiledning - råd og tips

Praktiske råd og tips om bruken av en luft-til-luft varmepumpe levert og montert av Valdres Energiverk AS

Vasking av støvfilter foretas av deg etter behov minst 1-2 ganger / mnd. Filter (type netting) tar bort svevestøv fra inneluften. Men disse må holdes rene kontinuerlig, ellers reduseres effekten av Varmepumpen din. Super Alleru Buster filter (det som ser ut som papp), støvsuges hvert halvår.

Ved kjøring av pumpe i fyringssesongen bør pumpen kjøres i HEAT modus

AUTO funksjon skal ikke brukes, da dette er beregnet på et varmere klima.

På varme dager kan pumpen brukes til kjøling, den skal da stå i COOL modus.

Nattsenkning på timer funksjon anbefales ikke.

Varmepumpen er programmert til å bruke minst mulig strøm for å holde den temperaturen du ber om på fjernkontrollen.

Vifte hastigheten kan gjerne stå mellom 3 og 5 (eller muligens auto). Jo høyere viftehastighet desto lenger ut i boligen rekker varmen fra pumpen. Viftehastigheten påvirker så å si ikke strømforbruket.

ALLTID få bekreftelse fra varmepumpen når du stiller inn på fjernkontrollen (et lite pip høres fra innedel).

Dersom pumpen begynner å blinke på TIMER lampen, bør den resettes. Ring oss, og vi loser deg gjennom feilkodeavlesing. Med grunn i ev feilkode, kan vi vurdere å sende ut en servicemann.

Ved lave utetemperaturer vil varmepumpen stanse opp og POWER lampen blinke. IKKE RØR PUMPEN. Det som skjer nå er forhåndsprogrammert. Den fjerner nå is fra utedelen! I den kaldeste perioden, kan dette skje flere ganger i døgnet.

Hovedservice foretas av godkjente montører fra ValdresEnergi i løpet av de første 5 årene. Effekten av et "gjengrodd" anlegg kan minske så mye som 40% i løpet av 2 år. (Eller anlegget må bruke 40% mer strøm for å klare den samme jobben.) Du må huske å bestille dette.

Følgende går vi gjennom på en service

 • Ettertrekker alle skruer
 • Renser og bytter micro/kullfilter
 • Rengjør innedel med komplett rensing av varmeveksler
 • Rengjøring av utedel med komplett rensing av fordamperen
 • Kontrollmåling av jording
 • Ev bytting av batterier i fjernkontroll
 • Kontroll av alle funksjoner i fjernkontroll med feilsjekk/selvdiagnostikk
 • Kontroll av isolasjon på kabler
 • Sjekk at ingen deler er korroderte
 • Trykktest av kjølemedium i anlegg
 • Temperaturmåling av inne og utedel