Du er her: Strøm » Varmepumpe » Feilsøk

Feilsøk

Skulle det oppstå en feil på din varmepumpe, eller du tror det kan være noe som ikke fungerer optimalt , kan vi reise ut for å ta et feilsøk.

Før du ringer oss er det et par ting du enkelt kan kontrollere selv:

-          Sjekk at kontakten står korrekt i stikkontakten

-          Sjekk sikring og jordfeilbryter på den kursen som varmepumpa er koblet til

-          Sjekk at alle filter er skikkelig rengjort på innedelen. Alt som hindrer luftgjennomstrømningen vil redusere effekten.

-          Skifte dårlige batterier i fjernkontrollen.

-          Sjekk at varmepumpen står i varmemodus, ikke på AUTO. Dette sjekker du i displayet på fjernkontrollen. På Toshiba skal                symbolet "sol" være synlig, for Panasonic skal markøren stå utenfor HEAT.

For feilsøk som ikke er innenfor reklamasjonstiden 5 år, eller defineres som reklamasjon, faktureres medgått tid, minimum 1 time.