Du er her: Strøm » Varmepumpe » Service

Service

Normalt vedlikehold som du skal gjøre selv
For at vår produktgaranti på 5 år skal gjelde må du utføre normalt vedlikehold av varmepumpen med renhold av filtre i innedel.

Innedel - filtervask
Filtrene taes ut, støvsuges og vaskes lett i vanlig lunkent vann. Tidsintervallet mellom filtervasken kan variere noe avhengig av miljøet pumpen står i.

Mens det aktive elektrostatiske filteret i våre modeller varer hele varmepumpens levetid som er på 12 - 15 år, bør filtre i andre konvensjonelle varmepumper byttes hver 6.-12. måned for å opprettholde filtreringseffekten.


Service som vi utfører
Mange velger å inngå en avtale om å få anlegget kontrollert av en fagmann 2 ganger i løpet av den første 5 - årsperioden for å sikre jevn og god drift.

Etter endt garantiperiode er det en fordel med service på anlegget hvert 2 år (avhengig av plassering, bruk og innemiljø).

Viktige servicepunkter ved hovedservice:

    * Visuell kontroll av anlegget
    * Sjekke brakketer og vibrasjonsdempere på utedel
    * Sjekke eventuell gass lekkasje
    * Sjekke evt. rust og oksidering på utedel
    * Galvanisk korrosjon av elektrisk anlegg
    * Funksjonskontroll
    * Rengjøring av filtre på innedelen
    * Boning av utedelen
    * Rengjøring av kjøleribber på utedelen

 Er det mistanke om dårlig kjøling eller varmefunksjon på pumpen skal det måles
 med manometer.

Service varmepumpe